FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Laserbehandling og kviser


En studie fra 2010 sammenliknet effekten av intense pulsed light(IPL) og karlaser (PDL) mot kviser. 20 paseinter deltok i studien. Halve ansiktet ble behandlet med hver behandling. Totalt fikk deltakerne 4 behandlinger med 2 ukers intervall. Begge behandlinger ga en reduksjon i antall akne lesjoner. IPL behandlingen ga raskest forbedring. 8 uker etter oppstart av behandling var effekten dog bedre på karlaser siden. I konklusjon synes karlaser og IPL ha en effekt mot kviser, og effekten av karlaser virker å ha lenger effekt. Utforskerne spekulerer om effekt på TGF-beta kan være en medvirkende faktor.

Choi YS, Suh HS, Yoon MY et al. Intense pulsed light vs. pulsed-dye laser in the treatment of facial acne: a randomized split-face trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Jul;24(7):773-80. Epub 2009 Dec 11.