Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Protopic mot vitiligo


En studie fra 2009 så på effekten av Protopic mot vitiligo. Utforskerne sammenliknet effekten av applikasjon av protopic en gang daglig mot to ganger daglig. Totalt deltok 17 personer i studien. Hos hver pasient valgte man ut 2 områder med vitiligo. Deltakerne ble instruert å behandle ene område med protopic en gang daglig, og andre området med protopic to ganger daglig. Effekten ble vurdert etter 6 måneders behandling. 15 deltakere fullførte studien. Utforskerne fant at applikasjon to ganger daglig ga det beste resultatet. 

Radakovic S, Breier-Maly J, Konschitzky R et al. Response of vitiligo to once- vs. twice-daily topical tacrolimus: a controlled prospective, randomized, observer-blinded trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Aug;23(8):951-3. Epub 2009 Jun 2.