FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av fotvorter


En studie fra 2011 sammenliknet effekten av frysebehandling (kryoterapi) med salisylsyre for behandling av fotvorter. Totalt 240 pasienter over 12 års alder deltok i studien. Halvparten fikk behandling med frysebehandling, med opp til 4 behandlinger med 2-3 ukers mellomrom. Den andre halvparten fikk behandling med 50% salisylsyre (verrugon) daglig opp til 8 uker. Effekten ble vurdert 12 uker etter start av behandlingen. Begge behandlinger ble funnet like effektive i behandling av fotvorter.

Cockayne S, Hewitt C, Hicks K et al. Cryotherapy versus salicylic acid for the treatment of plantar warts (verrucae): a randomised controlled trial. BMJ. 2011 Jun 7;342:d3271.