Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Beste behandling for neglsopp


En studie fra 2005 sammenliknet effekten av lamisil tabletter med lamisil tabletter og ciclopirox neglelakk mot neglsopp. Målet med studien var å identifisere om slik kombinasjonsbehandling gir et bedre resultat en monoterapi med lamisil. Totalt 80 pasienter deltok i studien. Studien fant at kombinasnen av lamisil tabletter og ciclopirox neglelakk ga et bedre resultat enn lamisil tabletter alene. I kombiasjonsgruppen ble 88.2% bra evaluert 9 måneder etter oppstart av behandlingen. I gruppen som tok lamisil tabletter alene ble 64.7% bra. I knklusjon synes det at det er gunstig å bruke en soppdrepende neglelakk i kombinasjon med lamisil tabletter, samt også en periode etter avsluttet tablettbehandling.

Avner S, Nir N, Henri T. Combination of oral terbinafine and topical ciclopirox compared to oral terbinafine for the treatment of onychomycosis. J Dermatolog Treat. 2005;16(5-6):327-30.