FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Karlaser eller intense pulsed light (IPL) for synlige blodkar (telangiektasier)


En studie fra 2010 sammenliknet effekten av langpulset karlaser (LPDL) og intense pulsed light (IPL) til behandling av synlige blodkar i ansiktet (telangiektasier). 42 personer deltok i studien, og fikk en serie med tre behandlinger med en av behandlingene med 6 ukers intervall. Effekt ble vurdert 3 måneder etter den avsluttende behandlingen. Begge behandlingene var effektive. Langpulset karlaser ga noe bedre resultat enn IPL behandling. I konklusjon kan både karlaser og IPL brukes mot blodkar i ansiktet, og effekten er trolig noe bedre med karlaser (LPDL).

Nymann P, Hedelund L, Haedersdal M. Long-pulsed dye laser vs. intense pulsed light for the treatment of facial telangiectasias: a randomized controlled trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Feb;24(2):143-6.