Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av xanthelasmer


En studie fra 2006 sammenliknet effekten av behandling med TCA(trikloreddiksyre) i ulike konsentrasjoner mot xanthelasmer. 51 personer deltok i studien. Utforskerne fant at fortykkede xanthelasmer trengte to applikasjoner av TCA 100%, 2.67 applikasjoner av TCA 70% og 4.16 applikasjoner av 50% TCA. Flate xanthelasmer ble generelt bra av kun en applikasjon av TCA i alle konsentrasjoner. Av 51 deltakere utviklet 11 pasienter hypopogimentering, 5 personer hyperpigmentering og kun en person arr. I konklusjon viser studien at 100% TCA gir best effekt for fortykkede xanthelasmer. En lavere konsentrasjon kan brukes for flate xanthelasmer.

Hague MU, Ramesh V. Evaluation of three different strengths of trichloroacetic acid in xanthelasma palpebrarum. J Dermatolog Treat. 2006;17(1):48-50.