FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Laserbehandling av stråledermatitt


En studie fra 2009 sammenliknet effekten av langpulset karlaser (LPDL) og intense pulsed light (IPL) mot kronisk stråledermatitt. 13 personer deltok i studien, og fikk 3 behandlinger på halve området med hver lasermaskin. Effekten ble vurdert 3 måneder etter siste behandling. Begge behandlinger var effektive, men karlaser ga et kosmetisk bedre resultat og mindre smerter.

Nymann P, Hedelund L, Haedersdal M. Intense pulsed light vs. long-pulsed dye laser treatment of telangiectasia after radiotherapy for breast cancer: a randomized split-lesion trial of two different treatments. Br J Dermatol. 2009 Jun;160(6):1237-41. Epub 2009 Mar 20.