FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av tinea versicolor


En publikasjon fra 2010 så på effekten av ulike behandlinger for tina versicolor. Det ble foretatt en metanalyse av publiserte studier hos voksne og barn. Publikasjonen inkluderte 8327 personer, i 93 kontrollerte studier. I konklusjon finner analysen at de fleste topikale og systemiske behandlinger for tinea versicolor er effektive sammenliknet med placebo. Det er behov for ytterlige randomiserte studier for å etablere hvilken av behandlingene som er optimal i behandling og forebygging av tinea versicolor.

Hu SW, Bigby M. Pityriasis versicolor: a systematic review of interventions. Arch Dermatol. 2010 Oct;146(10):1132-40.