FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av kviser med blått lys


Flere studier har vist en gunstig effekt av blått lys (såkalt blue light behandling) mot kviser. En studie fra 2011 så på effekten av hjemmebehandling med blått lys hos 30 pasienter med lett-moderat akne. Deltakerne behandlet utvalgte områder to ganger daglig med enten blått lys eller placebo. Utforskerne fant en signifikant bedring i områdene behandlet med blått lys sammenliknet med placebo. De beskriver en reduksjon av kviser og rødhet i huden. Studien indikerer at blått lys kan være et supplement i behandling av akne hos utvalgte pasienter.

Gold MH, Sensing W, Biron JA. Clinical efficacy of home-use blue-light therapy for mild-to-moderate acne. J Cosmet Laser Ther. 2011 Dec;13(6):308-14.