FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Psoriasis og psykisk lidelse


En studie fra 2012 så på sammenhengen mellom psoriasis og psykiske lidelser hos barn. Utforskerne sammenliknet 7404 barn med psoriasis med 37.020 uten psoriasis. En høyere andel av barn med psoriasis utviklet en psykiatrisk sykdom. Det var en overhyppighet av både depresjon og angst. I konklusjon synes viktigheten av å komme til lege for optimal behandling av psoriasis i huden like viktig for barn som voksne.

Kimball AB et al. Risks of developing psychiatric disorders in pediatric patients with psoriasis. J Am Acad Dermatol 2012 Oct; 67:651.