FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Isotretinoin mot rynker


En studie fra 2010 så på effekten av isotretinoin (Roaccutan) i behandling av skader. Bakgrunnen for studien er kunnskapen at topikal retinoid (tretinoin) brukes for å motvirke aldersforandringer. Utforskerne ønsket å finne ut om et retinoid i tablettform kan ha tilsvarende virkning. Dette var en randomisert studie, og inkluderte 32 kvinner i en alder mellom 40-55. Halvparten ble behandlet med 20 mg isotretinoin tre ganger per uke kombinert med solkrem. Andre halvpart fikk kun fuktighetskrem og solkrem. Klinisk effekt ble vurdert etter 3 måneder, og det ble tatt hudprøve for mikroskopisk analyse. Utforskerne fant ingen forskjell mellom gruppene klinisk eller histologisk etter tre måneders bruk. Det var få bivirkninger. Pasienter som tok isotretinoin hadde en reduksjon i p53 i huden. I konklusjon er det ikke holdepunkter for bruk av isotretinoin mot aldersforandringer. Reduksjon i p53 kan indikere at isotretinoin kan ha en rolle i å forebygge hudkreft, men her trengs ytterligere studier.

Bagatin E, Parada MO, Miot HA et al. A randomized and controlled trial about the use of oral isotretinoin for photoaging. Int J Dermatol. 2010 Feb;49(2):207-14.