Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Fotodynamisk behandling og aldersforandringer i huden


En studie fra 2011 så på bruk av fotodynamisk behandling med metvix i behandling av aldersforandringer i huden. Målet med studien var å sammenlikne effekten av belysning med rødt versus blått lys. 18 personer med moderat-uttalt solskade i huden deltok. Belysning ble gitt i form av karlaser (PDL) og/eller IPL. Det ble ikke funnet noen statistisk forskjell i alderstegn i huden ved belysning av blå versus rødt lys. Utforskerne anmerket en forbedring i pigmentering og aktiniske keratoser etter 1 behandling med MAL-PDT. Bivirkninger var lette. Selv om dette er en liten studie, virker det som blått og rødt lys har tilsvarende effekt ved denne indikasjon.

Palm MD, Goldman MP. Safety and efficacy comparison of blue versus red light sources for photodynamic therapy using methyl aminolevulinate in photodamaged skin. J Drugs Dermatol. 2011 Jan;10(1):53-60.