FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Håndeksem, fuktighetskrem, såpe og håndvask


Irritativ håndeksem er på verdensbasis et stort problem, spesielt for helsearbeidere. En studie fra 2010 så på den forebyggende effekten av å applisere fkutighetskrem etter gjentatte håndvask. Som del av studien ble fem ulike fuktighetskremer vurdert. Totalt 132 personer deltok. Studien viser at regelmessig applikasjon av fuktighetskrem etter håndvask med såpe har en beskyttende effekt mot irritanter og irritativ håndeksem. 

Williams C, Wilkinson SM, McShane P et al. A double-blind, randomized study to assess the effectiveness of different moisturizers in preventing dermatitis induced by hand washing to simulate healthcare use. Br J Dermatol. 2010 May;162(5):1088-92. Epub 2010 Mar 1.