FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av lichen sclerosus


En studie fra 2011 sammenliknet effekten av Dermovat salve (kortisonkrem) med elidel (pimecrolimus) mot lichen sclerosus i underlivet hos kvinner. Totalt 38 kvinner med histologiverifisert lichen sclerosus deltok i studien. Dermovat ble funnet bedre enn elidel i å kontrollere inflammasjon i huden. Begge grupper rapporterte en forbedring av kløe og brennende følelse i huden, og det var her ikke noen statistisk forskjell. Ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert, og serum nivå av medikamentene var lave. I konklusjon er dette en liten studie, som indikerer at elidel kan være et alternativ for denne pasientgruppen. Det trengs dog større studier for å dokumentere effekt og sikkerhet ved bruk. Dermovat er fortsatt førstelinjebehandling.


Goldenstein AT, Creasy A, Pfau R et al. A double-blind, randomized controlled trial of clobetasol versus pimecrolimus in patients with vulvar lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 2011 Jun;64(6):e99-104. Epub 2011 Feb 25.