FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av hyperpigmentering


En studie fra 2008 så på effekten av en kombinasjonskrem som inneholder hydroquinone 4%, tretinoin 0.05% og fluocinolone 0.01% mot melasma. 120 personer deltok i studien. Kontrollgruppen brukte hydroquinone krem alene to ganger daglig. Effekten ble målt etter 8 ukers behandling. Kombinasjonskremen hadde bedre effekt enn hydroquinone brukt alene. Hudirritasjon var noe høyere ved bruk av kombinasjonskremen, men ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert. Studien støtter bruk av kremer som triluma og pigmanorm i behandling av melasma.                                                                          
Chan R, Park KC, Lee MH et al. A randomized controlled trial of the efficacy and safety of a fixed triple combination (fluocinolone acetonide 0.01%, hydroquinone 4%, tretinoin 0.05%) compared with hydroquinone 4% cream in Asian patients with moderate to severe melasma. Br J Dermatol. 2008 Sep;159(3):697-703. Epub 2008 Jul 4.