Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Mollusker, frysebehandling og aldara


En studie fra 2010 sammenliknet effekten av frysebehandling (kryoterapi) og aldara krem i behandling av mollusker hos barn. Totalt ble 74 barn inkludert i studien og randomisert til behandling med enten aldara krem eller frysebehandling. Aldara krem ble brukt 5 dager i uken, mens kryoterapi ble gitt ukentlig til full klinisk respons. Maksimal behandlingstid var 16 uker. Av pasienter som ble behandlet med aldra oppnådde 91.8% (34/37) komplett respons innen utløpte 16 uker. I frysebehandlings gruppen oppnådde alle komplett respons (37/37). Smerter, dannelse av blemmer og pigmentforandringer var signifikant høyere i kryoterapi gruppen sammenliknet med aldara krem. I konklusjon synes aldara krem å være en effektiv behandling mot mollusker, men det tar noe lenger før man får effekt. Frysebehandling er effektivt, gir raskere respons, men har en høyere risiko for bivirkninger.

Al-Mutairi N, Al-Doukhi A, Al-Faraq S et al. Comparative study on the efficacy, safety, and acceptability of imiquimod 5% cream versus cryotherapy for molluscum contagiosum in children. Pediatr Dermatol. 2010 Jul-Aug;27(4):388-94. Epub 2010 Oct 4.