FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av pyogent granuloma


En studie fra 2006 sammenliknet effekten av frysebehandling (kryoterapi) med elektrokirurgi og skraping (kurettage) i behandling av pyogene granulomer. 89 pasienter deltok i studien. De ble enten behandlet med frysebehandling eller kurettage med elektrokirurgi. 57.5% pasienter i gruppen som fikk frysebehandling og 69% av pasientene i kurettage gruppen oppnådde komplett respons uten arr. Studien viser at både frysebehandling og kurettage er trygge og effektive behandlinger for pyogene granulomer. Kurettage viste best effekt, og bør anses som førstelinjebehandling for vanlige pyogene granulomer.

Ghodsi SZ, Raziei M, Taheri A et al. Comparison of cryotherapy and curettage for the treatment of pyogenic granuloma: a randomized trial. Br J Dermatol. 2006 Apr;154(4):671-5.