Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Vitiligo, lysbehandling, elidel og protopic


En studie fra 2009 sammenliknet effekten av lysbehandling med smalspektret UVB, elidel og protopic mot vitiligo. 13 deltakere ble behandlet med smalspektret UVB 3 ganger i uken, 15 pasienter med elidel to ganger daglig og 16 pasienter med protopic to ganger daglig. Alle behandlingene ble gitt i 24 uker. Alle tre behandlinger ga respons, og bør vurderes som del av terapi for vitiligo. Utforskerne anser krembehandling med elidel og protopic som førstelinjevalg for lokalisert vitiligo, og smalspektret UVB for generalisert vitiligo. Best respons ble sett på hals og ansikt.

Stinco G, Piccirillo F, Forcione M et al. An open randomized study to compare narrow band UVB, topical pimecrolimus and topical tacrolimus in the treatment of vitiligo. Eur J Dermatol. 2009 Nov-Dec;19(6):588-93. Epub 2009 Aug 4.