Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av oral lichen planus


En studie fra 2008 sammenliknet effekten av dermovat og protopic mot oral lichen planus. Totalt 32 personer deltok i studien (20 kvinner, 12 menn). Halvparten ble behandlet med protopic (takrolimus) og halvparten med dermovat (kortisonkrem) i totalt 4 uker. Smerte, brennende fløelse og synlige slimhinneforandringer ble vurdert på slutten av behandlingsperioden. Resultatet var signifikant bedre i gruppen som fikk protopic sammenliknet med dermovat. Dette er en liten studie, men indikerer at protopic kan være en effektiv behandling i denne pasientgruppen.

Corrocher G, Di Lorenzo G, Martinelli N et al. Comparative effect of tacrolimus 0.1% ointment and clobetasol 0.05% ointment in patients with oral lichen planus. J Clin Periodontol. 2008 Mar;35(3):244-9.