FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Allergimedisiner og elveblest


En studie fra 2008 så på effekten av antihistaminer i behandling av kronisk elveblest. Studien var spesielt opptatt av om antihistaminer burde tas daglig etter et fast regime, eller ved behov basert på symptomer. Studien viste at å ta antihistaminer daglig i et fast regime ga bedre resultat enn anthistaminer kun ved symptomer. Livskvaliteten var bedre hos deltakerne som tok antihistaminer fast. 


Grob JJ, Auguier P, Dreyfus I et al. How to prescribe antihistamines for chronic idiopathic urticaria: desloratadine daily vs PRN and quality of life. Allergy.  2009 Apr;64(4):605-12. Epub 2008 Dec 30.