FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Systemisk behandling av bulløs pemfigoid


En multisenterstudie fra 2007 sammenliknet effekten av Imurel og cellcept kombinert med methylprednisolon i behandling av bulløs pemfigoid. Totalt deltok 73 pasienter med bulløs pemfigoid i studien. De ble behandlet enten med methylprednisolon og imurel eller methylprednisolon og cellcept. Studien viser at cellcept og imurel har tilsvarende effekt i behandling av bulløs pemfigoid som tilleggsbehandling. Kumulativ dose av kortikosteroider var tilsvarende i begge grupper for å oppnå sykdomskontroll. Cellcept var assosiert med en lavere forekomst av levertoksisitet.

Beissert S, Werfel T, Frieling et al. A comparison of oral methylprednisolone plus azathioprine or mycophenolate mofetil for the treatment of bullous pemphigoid. Arch Dermatol. 2007 Dec;143(12):1536-42.