Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Roaccutan og øyeplager


En studie fra 2009 så på øyeplager og bivirkninger fra øyne ved bruk av isotretinoin (roaccutan) mot kviser. Målet var å se på bivirkninger ved bruk av lav og høy dose isotretinoin. Totalt fikk 26 pasienter høydose (over 0.5 mg/kg/dag) og 25 pasienter lavdose (under 0.5 mg/kg/dag). De ble vurdert av øyelege før oppstart, etter 45 og 90 dager samt 1 måned etter avsluttet behandling.  Tåreproduksjonen ble målt med Schirmers test. Det var en statistisk signifikant reduksjon i tåreproduksjonen i gruppen som fikk høydose. I konklusjon synes det at tørrhet på øyne er relater til dose – noe som også er vår erfaring fra klinikken.  

Cumurcu T, Sezer E, Kilic R et al. Comparison of dose-related ocular side effects during systemic isotretinoin administration. Eur J Ophthalmol. 2009 Mar-Apr;19(2):196-200.