FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Organtransplantasjon og hudkreft


En studie fra 2010 så på effekten av solaraze (diclofenac 3%) mot aktiniske keratoser hos organtransplanterte pasienter. Vi vet at forekomsten av hudkreft er økt i gruppen som har fått en transplantasjon, og pasienter med redusert immunforsvar. 32 pasienter deltok i studien. 24 av disse ble behandlet med solaraze x2/dag i 16 uker og 8 med placebo (vehikkel). Effekten ble vurdert 4 uker etter avsluttet behandling. Av pasienter som brukte solaraze hadde 41% en komplett respon (9/22) sammenliknet med 0% (0/6) som brukte vehikkel. Vanlige bivirkninger av solaraze var lett rødhet og hevelse. Av pasienter med komplett respons utviklet 55% residiv under 24 måneders oppfølgingstid. 

Ulrich C, Johannsen A, Rowert-Huber J et al. Results of a randomized, placebo-controlled safety and efficacy study of topical diclofenac 3% gel in organ transplant patients with multiple actinic keratoses. Eur J Dermatol. 2010 Jul-Aug;20(4):482-8. Epub 2010 May 27.