Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox mot svette under armene


En studie fra 2008 sammenliknet effekten av botox mot svette og aluminiumklorid mot axillær hyperhidrose (svette under armene). Som del av studien ble halvparten behandlet med botox og halvparten med aluminiumklorid. 25 personer deltok. Fire uker etter oppstart av behandling hadde 92% i botox gruppen respondert på behandling mot 33% i gruppen som fikk aluminiumklorid. Behandling med botox mot svette var mer effektivt enn aluminiumklorid, og tilfredshet med behandlingen var større i botox gruppen.

Flanagan KH, King R, Glaser DA. Botulinum toxin type a versus topical 20% aluminum chloride for the treatment of moderate to severe primary focal axillary hyperhidrosis. J Drugs Dermatol. 2008 Mar;7(3):221-7.