Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Karlaser mot akne


En studie fra 2010 så på effekten av karlaser mot kviser. Det finnes utvalgte rapporter på at terapien kan ha en effekt også mot akne vulgaris. Totalt 38 menn og 42 kvinner deltok i studien. Målet var å sammenlikne effekten av. Deltakerne ble enten behandlet med clindamycin/benzoylperoksid krem mot kviser alene, eller en kombinasjon av kremen og karlaserbehandling (585 nm, 3 J, 0.35 ms, 7 med mer spot). Pasienter ble vurdert 2 og 4 uker etter oppstart av behandling. Begge grupper rapporterte signifikant forbedring, men det var ingen statistisk forskjell i effekt. I konklusjon støtter ikke studien bruk av karlaser i behandling av kviser.

Karsai S, Schmitt L, Raulin C. The pulsed-dye laser as an adjuvant treatment modality in acne vulgaris: a randomized controlled single-blinded trial. Br J Dermatol. 2010 Aug;163(2):395-401. Epub 2010 Apr 15.