Desnfeksjon | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Desinfeksjon

Desinfeksjon betyr i prinsipp å fjerne eller redusere mengden mikroorganismer. Et eksempel er desinfeksjon av huden før et kirurgisk inngrep.


22-02-2016