Desmosom | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Desmosom

Desmosomer er bindingene mellom hudcellene. På en enkel mate kan man anse desmosomer som bindingene som holder hudcellene sammen. 
22-02-2016