Ekkrin hidrocystom

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Ekkrin hidrocystom

Hvordan ser et Ekkrin hidrocystom ut?

Utveksten ses som en hard kul i huden. Den har ofte et blåskjær. Den kan gi inntrykk av å være gjennomsiktig. Kulen kan bli mer synlig om sommeren, når man svetter mer.


Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen mistenkes ofte ved en undersøkelse av huden. Et Ekkrin hidrocystom må skilles fra andre utvekster i huden slik som Apokrine hidrocystomer, basaliomer, syringomer og Sylindromer. En hudprøve kan være til nytte for å få stilt en sikker diagnose.

 
Finnes det behandling?

Dette er godartede forandringer som ikke er farlige. De kan noen ganger bli store, og behandling kan være en utfordring. En metode er å lage et lite kutt og tømme ut innholdet, men de kommer ofte tilbake igjen. Et annet alternativ er å ”shave” bort toppen av hudforandringene.

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo