Elliptisk biopsi

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Elliptisk biopsi  

En elliptisk biopsi kalles også en eksisjonsbiopsi. Våre hudleger vil her fjerne hele hudforandringen med et båtsnitt. Hudprøven sendes til laboratoriet for undersøkelse av en patolog.

Elliptiske hudprøver foretrekkes ved mistanke om hudkreft eller der man trenger dype hudprøver ned til fettvev. Såret må lukkes med sting som fjernes etter 5-12 dager avhengig av lokalisasjon. Våre hudleger legger vekt på optimal sutur teknikk for å gi minst mulig arr. 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo