Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Elveblest - akutt


Akutt elveblest kjennetegnes av kløende vabler i huden. De fleste tilfeller av akutt elveblest varer i 24-48 timer, og går over av seg selv.


Hvordan ser akutt elveblest ut

Tilstanden kjennetegnes av kløende vabler i huden. Utslettet utvikler seg raskt, og ses som rosa og røde hevelser i huden. Hvis hevelsen er uttalt kan huden på vablen bli hvit, mens omliggende hud er rød. Det er samme type utslett man får hvis man brenner seg på brennesle eller får et myggstikk. Individuelle vabler varierer i størrelse fra kun 1-2 cm, til å dekke større områder av huden. Vablene kan flytte på seg fra sted til sted, og står sjelden over 24 timer på samme område.


Kan man få andre symptomer

De fleste har kun kløende utslett i huden. En liten andel utvikler hva vi kaller anigioødem, som gir en dypere hevelse i huden. Hvis angioødem tunge eller hals kan det forårsake pustevansker.  


Hva er årsakene til akutt elveblest

Det er flere ulike årsaker som kan utløse elveblest. Det er viktig å merke seg at man klarer kun å identifisere en årsak i under 50% av tilfellene. Resterende utbrudd kalles idiopatisk (ukjent årsak). Den desidert vanligste årsaken er en virusinfeksjon. Matallergier (nøtter, egg, sitrusfrukter) og reaksjon på medisiner (antibiotika) er to andre hovedgrupper.


Er akutt elveblest farlig

Vanligvis ikke. Hos de aller fleste plages man kun med kløende utslett en kort periode. En liten andel vil ha vedvarende elveblest. Hvis plagene varer over 6 uker, kalles tilstanden kronisk elveblest.


Hvordan behandles akutt elveblest

Utslettet går som regel bort av seg selv uten behandling. Leger vil behandle elveblest med antihistaminer som er medisiner som hemmer reaksjonen og symptomene. Ved store utbrudd av elveblest gis også kortison tabletter. Ved angioødem som gir pustevansker bør man snarest oppsøke en legevakt. 


Linker

http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-a-g-elveblest.html 23-02-2016