Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Elveblest - kuldeutløst


Kuldeutløst elveblest (kuldeurtikaria) er en sjelden type fysikalsk elveblest. Tilstanden kjennetegnes av dannelse av vabler i huden ved eksponering for kulde.


Hva er kuldeutløst elveblest


Kuldeurtikaria utløstes ved eksponering for kulde hos disponerte personer. Den vanligste utløsende årsak er å svømme i kaldt vann. Symptomer oppstår vanligvis noen få minutter til en time etter eksponering. Funn i huden inkluderer dannelse av en vabl, og noen ganger dypere hevelse (anigoødem). I uttalte tilfeller kan en reaksjon føre til hevelse i hals med kortpust og magesmerter.Hva er årsaken til kuldeutløst elveblest


Årsaken til reaksjonen er ukjent. Hos de fleste er tilstanden skalt idiopatisk – av ukjent og ikke identifiserbar årsak. I sjeldne tilfeller kan en slik reaksjon være assosiert med visse blodsykdommer eller infeksjoner. Det er beskrevet sjeldne tilfeller der kuldeurtikaria går i familier og er arvelig.Hvordan stilles diagnosen


Diagnosen stilles av hudlege etter en grundig sykehistorie og undersøkelse av huden. En isbittest gjøres ofte. En tar her en kald isbit mot huden på underarmen, og ser mo det skjer en reaksjon. Blodprøver tas som del av utredning.Hvordan behandles kuldeutløst elveblest


Det er viktig med god opplæring, og at man må ta forebyggende tiltak. For eksempel kan å hoppe ut i kaldt vann gi en uttalt og potensielt farlig reaksjon. En forsøker ofte allergimedisiner (antihistaminer), men effekten er variabel. De med tendens til hevelse i hals og alvorlige reaksjoner bør utstyres med en adrenalin sprøyte (epipen). Såkalt herdingsbehandling og annen immunsenkende tablettbehandling vurderes i spesielle tilfeller. 
23-02-2016