Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Elveblest - solutløst


Solutløst elveblest (solar urtikaria) er en sjelden type fysikalsk elveblest. Tilstanden kjenntegnes av kløende vabler i huden kort tid etter eksponering for sollys (ultrafiolette stråler).

Hva er årsaken til solutløst elveblest

Årsaken til solar urtikaria er fortsatt ukjent. En teori er at solstrålene endrer proteiner i huden som setter i gang en immunologisk reaksjon (såkalt fotoallergen).Hvilke symptomer får man


Typisk er et kløende utslett som oppstår kort tid (vanligvis under tretti minutter) etter soleksponering. Utslettet ses som vabler og rød hevelse på eksponert hud.Hvordan stilles diagnosen


Diagnosen stilles av hudlege ved en typisk sykehistorie, og ved objektiv testing. Det er mulig å ta såkalte lystester, og dette gjøres i hovedsak på hudavdelinger.Hvordan behandles solutløst elveblest


Selve utslettet er kortvarig, og går vekk i løpet av relativt kort tid. De som er betydelig plaget med bruke solbeskyttelse, og evt. klær for å forhindre reaksjonen. Allergimedisiner (antihistaminer) kan redusere hyppighet og grad av utslett, men forhindrer ikke reaksjonen i sin helhet. Herding med lysbehandling kan også vurderes i utvalgte tilfeller av denne typen elveblest

Elveblest - solutløst 


12-06-2015