Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Elveblest - varmeutløst


Varmeutløst elveblest kalles på fagspråket kolinerg urtikaria. Tilstanden kjennetegnes av vabler i huden som utløses av svette og varme. På engelsk omtaler de dette som ”heat bumps”.

Symptomer

Små røde vabler og prikker oppstår i huden få minutter etter at man svetter. Varigheten fra svette til utslett er vanligvis 5-30 minutter, og utslettet går raskt vekk. Utslettet gir intens kløe samt små røde prikker og prikker. De områdene som oftest rammes er armer, bryst og rygg.Hva er årsaken til varmeutløst elveblest


En tror at årsaken er relatert til en økning i kroppstemperaturen og svette. Kjente utløsende faktorer er feber, trening, varm dusj og sterk mat.Hvem får varmeutløst elveblest

Tilstanden er relativt sjelden, og forekommer hos bade men og kvinner. Det er en overhyppighet hos pasienter med atopisk eksem. De som rammes er ofte I en alder mellom 10 og 35 år. Tilstanden varer som regel flere år, men kan plutselig gå vekk av seg selv.Hvordan behandles kolinerg urtikaria

En kan forebygge utbrudd av slik elveblest reaksjon ved å unngå de faktorer som er utløsende. Dette kan dog være vanskelig ved denne tilstanden. Å kjøle ned huden, for eksempel med kaldt vann, kan hos noen forhindre et utbrudd. Antihistaminer (allergimedisiner) hjelper noen. Det finnes også enkelte rapporter på at såkalte betablokkere kan forsøkes. 
23-02-2016