Enbrel

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Enbrel

Hva er Enbrel?
Enbrel, med virkestoffet Etanercept, er et biologisk legemiddel. 

Virkning og egenskaper 

Enbrel (Etanercept) er en reseptor som binder Tumor-nekrose faktor-alfa (TNF-alfa). Legemiddelet reduserer betennelsesreaksjonen ved psoriasis og Psoriasisleddgikt. Virkningen ved Psoriasis kan komme først etter 8-12 uker.


Dosering 
Styres av hudlege.

Hvordan tar man medikamentet?

Medikamentet settes med sprøyte under huden (Subcutant). Dette gjør du som regel selv. 


Kontroll og oppfølging 

Blodprøver tas før og under behandling. 


Bivirkninger 

Hyppigst er irritasjon på innstikkstedet. Dette avtar som regel etter tid. Enbrel (Etanercept) virker inn på immunforsvaret og luftveisinfeksjoner som Bihulebetennelse og Bronkitt. Lngebetennelse kan forekomme. Noen pasienter får også hodepine. 


Forsiktighet 

Dersom en har mistanke om infeksjon, bør en ikke bruke preparatet før infeksjonen er behandlet eller gått over av seg selv. 


Generelle regler ved medisinbruk

For mange medisiner er doseringen individuelt tilpasset. Ta derfor aldri større doser medisin enn legen har skrevet ut. Lån ikke medisner til eller fra andre.Ta alltid med deg alle medisiner du bruker når du går til lege. Ta også med deg medisiner for andre sykdommer enn den du oppsøker legen for. Legemidler kan forsterke elle hemme hverandres virkning. Ved uforklarlig feber, tegn på blødnig i huden (Blåflekker) eller neseblødning, skal du informere legen om. Dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller vil amme, spør legen om du kan fortsette med å bruke dine medisiner.Enbrel