Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Enbrel sprøyterHva er Enbrel


Enbrel
med virkestoffet etanercept, er et biologisk legemiddel. 


Virkning og egenskaper 


Enbrel (etanercept) er en reseptor som binder tumor-nekrose faktor-alfa (TNF-alfa). Legemiddelet redusere betennelsesreaksjonen ved psoriasis og psoriasisleddgikt. Virkningen ved psoriasis kan komme først etter 8-12 uker.


Dosering 

Styres av hudlege. 


Hvordan tar man medikamentet


Medikamentet settes med sprøyte under huden (subcutant). Dette må du som regel gjøre selv. 


Kontroll og oppfølging 


En må ta blodprøver før og under behandling. 


Bivirkninger 

Hyppigst er irritasjon på innstikkstedet. Dette avtar som regel etter tid. Enbrel (etanercept) virker inn på immunforsvaret og luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse, bronkitt og ev. lungebetennelse kan forekomme. Noen pasienter bemerker også hodepine. 


Forsiktighet ved bruk av enbrel


Dersom en har mistanke om infeksjon, bør en ikke bruke preparatet før infeksjonen er behandlet eller gått over av seg selv. 


Generelle regler ved medisinbruk


For mange medisiner er doseringen individuelt tilpasset. Ta derfor aldri større doser medisin enn legen har skrevet ut. Lån ikke medisner til eller fra andre.
Ta alltid med deg alle medisiner du bruker når du går til lege, også medisiner for andre sykdommer enn den du går til legen for. Legemidler kan forsterke elle hemme hverandres virkning. Ved uforklarlig feber, tegn på blødnig i huden (blåflekker) eller neseblødning, skal du si fra til legen. 
Om du planlegger å bli gravid, er gravid eller vil amme, spør legen om du kan fortsette med å bruke dine medisiner. 
23-02-2016