Ery-max

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Ery-max  

Ery-max

Ery-max er antibiotikum av typen makrolider. Det aktive virkestoffet heter erythromycin. Medikamentet brukes til behandling av visse typer hudinfeksjoner. Det er også mye brukt mot luftveisinfeksjoner.


Hvordan brukes Ery-Max

Brukes som forskrevet fra lege. 

 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo