Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Erythema gyratum repens


Erythema gyratum repens er et sjeldent utslett som er assosiert med en underliggende kreftsykdom hos 85%. 


Hvordan ser utslettet ut?

Erythema gyratum repens ses som ringformede og halvmåneformede røde opphevninger i huden. Utslettet utvikler seg raskt, og kan dekke større deler av kroppsoverflaten.


Hva er årsaken?

En mistenker at erythema gyratum repens er en immunologisk reaksjon mot en underliggende kreft som kryssreagerer med såkalte antigener i huden.


Hvordan behandles tilstanden?

Ved mistanke om erythema gyratum repens vil første steg være å foreta en rask utredning med tanke på underliggende kreft. En vil også vurdere andre hudlidelser som erythema annulare centrifugum eller visse blemmesykdommer. Behandling vil rettes mot en eventuell underliggende kreftsykdom, og terapi av denne vil kunne gi tilbakegang av utslettet.
23-02-2016