Erythema induratum

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Erythema induratum

Tilstanden kjennetegnes av gjentagende episoder med røde betente kuler under huden på leggene. Kulene kan ha skjellende overflater, og utvikler ofte sår (Ulcerasjon) i midten. Erythema induratum er vanligst på baksiden av leggene, og kan fremprovoseres av kulde og dårlig sirkulasjon. En enkeltstående kul kan vare i flere måneder før den gradvis forsvinner og etterlater et nedsunket arr.

 

Hvilke andre tilstander kan likne?

Erythema induratum må skilles fra andre hudsykdommer som erythema nodosum, andre Pannikulitter, Sarkoidose og T-celle lymfom.

Årsak
Tilstanden anses som en hypersensitivitetsreaksjon, og er spesielt forbundet med Tuberkulose.


Diagnostikk

Diagnosen mistenkes på bakgrunn av typiske symptomer. Ved mistanke vil man starte en utredning med tanke på underliggende infeksjoner, inklusive Tuberkulose og Hepatitt C.
 

Behandling

Ved Erythema induratum vil fokus i behandlingen være rettet mot underliggende infeksjon. Om man finner underliggende Tuberkulose eller Hepatitt, vil dette behandles av en infeksjonsmedisinsk avdeling. 
 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo