Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Erythema migrans


Det vanligste utslettet etter flått kalles på fagspråket erythema migrans. Erythema migrans er et rødt ringformet utslett i huden som kan være et tegn på infeksjon med borrelia etter et flått bitt.


Hva er borrelia

Borrelia er en bakterie som kan smitte fra flått til mennesker. Bakterien ble først identifisert i 1975. Flått kan bære denne bakterien, og et flåttbitt kan overføre smitten til mennesker. Bakterien smitter ikke fra menneske til menneske.


Hva er utslett etter flått

Erythema migrans er et utslett etter flått som kan utvikle seg etter man er bitt. Det er viktig å merke seg at ikke alle får et slikt utslett ved flåttbitt eller borrelia smitte. Erythema migrans gir et ringformet utslett. Ringen utvider seg gradvis i størrelse over flere dager. Etter hvert som ringen blir større skjer det en avbleking i midten, mens kantene er røde. Mange sammenlikner dette med utseende til en blink. Erythema migrans kan variere i størrelse fra kun noen få centimeter, til å bli over 30 centimeter. Utslettet er ikke smertefullt, og gir vanligvis ingen kløe. Ubehandlet trekker det seg tilbake i løpet av 3-4 ukers tid (men man kan fortsatt ha smitten i kroppen).


Hvorfor er det viktig å kjenne igjen utslett etter flått

Ubehandlet kan en borrelia infeksjon gi flere problemer. Infeksjonen kan gi symptomer fra ledd, nervesystem og hjerte.


Hvordan behandles utslett etter flått

Ved mistanke om erythema migrans vil du få behandling med antibiotika utskrevet av lege. 

 17-02-2017