Etylendiamin (EDD)

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Etylendiamin (EDD)  

TRUE TEST® viser at du har kontaktallergi mot etylendiamin

Når etylendiamin (EDD) kommer i kontakt med huden kan du få eksem. Kortvarig eller sporadisk kontakt trenger ikke forårsake problemer. 

 

EDD er en fargeløs væske som brukes som konserveringsmiddel, emulgator og stabilisator i medisinske kremer, kosmetikk og i mange andre produkter. 
 

Hvor finnes EDD?  

Visse antihistaminer som brukes for å behandle astma, høysnue, reisesyke og elveblest kan kryssreagere med EDD. Du kan få en generell hudreaksjon av disse antihistaminene og av aminofyllinmedikamenter som brukes mot astma. De kan inneholde spor av EDD. 

 

Du kan utsettes for EDD gjennom industrielle produkter som oppløsningsmidler, tekstiler, antifrysmidler, plastherdere og kjølevæsker. Vannbaserte industriprodukter kan innehold EDD som fungicid. EDD inngår også som komponent i noen fargestoffer, insektmidler og syntetisk voks. 

 

Hvordan unngå etylendiamin

Bruk kun produkter med fullstendig varedeklarasjon som ikke inneholder EDD eller synonyme navn. 

 

Unngå arbeid med herdere til epoksyisolering og lim. Unngå kontakt med vannløselige skjære- og slipeoljer og vannbaserte industriprodukter som fargestoffer, kaseinbasert lim og skjellakk. 

 

Mistenker du at du eksponeres for dette allergenet på arbeidsplassen, bør du rådføre deg med din arbeidsgiver om et produktsikkerhetsblad. 

 

Informer helsepersonell om at du er allergisk mot EDD. 

 

Vær oppmerksom på Synonymer for EDD

 • Kloretamin
 • 1,2-Diaminoetan
 • 1,2-Etandiamin

 

Andre stoffer du kan reagere på:

 • Epoksy-resinkatalysator (Etylendiamin og kjemisk beslektede aminer som dietylendiamin, dipropylenetriamin, trietylentetramin, tetraetylentetramin, trimetylhexametylendiamin)
 • Prometazinklorid 
 • Hydroxyzin (Atarax) 
 • Klorcyclizin (Anervan®, Exoly®) 
 • Cyclizin (Marezine®) 
 • Piperazin-baserte antihistaminer
 • Aminofyllin (Teofyllamin)

 

Denne listen er ikke fullstendig.

 

Når du kjøper produkter som kan komme i kontakt med huden, undersøk alltid innholdsfortegnelsen for å se om de inneholder stoffer fra listen ovenfor. Er du i tvil kan du kontakte lege eller apotek for alternative produkter. 

 

Denne informasjonen erstatter ikke informasjon gitt av din lege, men skal kun sees som et supplement til denne.   


Referanser

 • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
 • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
 • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
 • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo