Føflekkreft og hudtype

Føflekkreft og hudtype

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Føflekkreft og mørk hudtype


Føflekkreft hos de med mørk hud
Livstidsrisikoen for føflekkreft hos mørkhudede er 1/1000 sammenliknet med 1 av 50 med lys hudtype. En tror at mørk hudtype i seg selv er beskyttende mot Melanom, sannsynligvis grunnet den beskyttende effekten av Melanin mot ultrafiolette stråler.
Føflekkreft hos mørkhudede: Prognose
Studier fra USA har vist at overlevelsen etter føflekkreft er lavere hos de med mørk hud. Flere faktorer er trolig medvirkende her. En av hovedårsakene er sen diagnose, da de typiske kliniske tegnene på Melanom kan være vanskeligere å gjenkjenne på mørk hud. En studie fra USA viste at pasienter med afro-amerikansk opprinnelse hadde tykkere Melanomer ved diagnosetidspunktet sammenliknet med pasienter med lys hud (2.75 mm vs. 1.16 mm, Metzger et al).
Føflekkreft hos mørkhudede: lokalisasjon
Personer med mørk hud er spesielt utsatt for føflekkreft på hender, føtter og slimhinner.
Føflekkreft hos mørkhudede: årsak
Flere studier har sett på årsaken til Melanom hos pasienter med mørk hud. Vi vet at soling og ultrafiolett stråler er en viktig medvirkende faktor hos kaukasere. Hos pasienter med mørk hudtype er denne assosiasjonen omdiskutert.  Andre kjente risikofaktorer er albinisme, brannskader, strålebehandling, skader i huden og immunosuppressiv behandling. Melanomer hos afroamerikanere har også et annet genetisk bilde, med færre såkalte BRAF og NRAS mutasjoner. Akrale Melanomer har en redusert ekspresjon av såkalt p16. 
 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo