Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Føflekkreft og mørk hudHvor vanlig er føflekkreft hos mørkhudede

Livstidsrisikoen for føflekkreft hos mørkhudede er 1/1000 sammenliknet med 1 av 50 med lys hudtype. En tror at mørk hudtype i seg selv er beskyttende mot melanom, sannsynligvis grunnet den beskyttende effekten av melanin mot ultrafiolette stråler.


Hvorfor er prognosen dårligere hos mørkhudede


Studier fra USA har vist at overlevelsen etter føflekkreft er lavere hos de med mørk hud. Flere faktorer er trolig medvirkende her. En av hovedårsakene er sen diagnose, da de typiske kliniske tegnene på melanom kan være vanskeligere å gjenkjenne på mørk hud. En studie fra USA viste at pasienter med afro-amerikansk opprinnelse hadde tykkere melanomer ved diagnosetidspunktet sammenliknet med pasienter med lys hud (2.75 mm vs. 1.16 mm, Metzger et al).


Hvor på kroppen er mørkhudede mest utsatt?

Personer med mørk hud er spesielt utsatt for føflekkreft på hender, føtter og slimhinner.Hva er årsaken til melanom


Flere studier har sett på årsaken til melanom hos pasienter med mørk hud. Vi vet at soling og ultrafiolett stråler er en viktig medvirkende faktor hos kaukasere. Hos pasienter med mørk hudtype er denne assosiasjonen omdiskutert.  Andre kjente risikofaktorer er albinisme, brannskader, strålebehandling, skader i huden og immunosuppressiv behandling. Melanomer hos afroamerikanere har også et annet genetisk bilde, med færre såkalte BRAF og NRAS mutasjoner. Akrale melanomer har en redusert ekspresjon av såkalt p16. 23-02-2016