FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Solarium og basalcellekreft


En studie fra 2011 så på sammenhengen mellom utvikling av basalcellekreft i ung alder og bruk av solarium. Studien inkluderte 376 personer som fikk diagnosen basalcellekreft og en kontrollgruppe på 390 personer med godartede hudforandringer. Alle deltakere var yngre enn 40 år. Studien fant at bruk av solarium var en risikofaktor sterkt assosiert med tidlig utvikling av basalcellekreft.

Ferrucci LM et al. Indoor tanning and risk of early-onset basal cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 2011 Dec 8; [e-pub ahead of print].