FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kronisk elveblest og lysbehandling


En studie fra 2012 så på effekten av lysbehandling med smalspektret UVB (TL-01) hos pasienter med kronisk elveblest. Totalt 22 personer ble inkludert i studien, og fikk behandling med smalspektret UVB. Alle pasientene hadde kronisk elveblest, og utilstrekkelig effekt ved bruk av antihistaminer alene. Lysbehandling ga komplett respons hos 10 av deltakerne (45%), markert bedring hos 5 (22%) og moderat bedring hos 7 (31%) av deltakerne etter gjennomsnittlig 31.4 behandlinger. Utforskerne konkluderer med at lysbehandling med smalspektret UVB er et alternativ hos pasienter med kronisk elveblest som ikke blir bra ved bruk av antihistaminer alene.
 

Aydogan K, Karadogan SK, Tunali S et al. Narrowband ultraviolet B (311 nm, TL01) phototherapy in chronic ordinary urticaria. Int J Dermatol. 2012 Jan;51(1):98-103.