FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Forekomst av føflekkreft i USA


En rapport fra 2015 ser på forekomst av føflekkreft i USA. De rapporterer at insidensen av melanom er doblet i perioden fra 1982 til 2011. Dødlighet av sykdommen har holdt seg uendret. De estimerer at forekomsten vil fortsette å vokse, og bli opp til doblet de neste 15 år.

Guy GP Jr, Thomas CC, Thompson T, et al. Vital signs: melanoma incidence and mortality trends and projections - United States, 1982-2030. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64:591.