FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Fraksjonert CO2 laser mot atrofiske akne arr


En studie fra 2012 vurderte effekten av fraksjonert CO2 laser mot arr etter kviser. Totalt 13 pasienter med atrofiske akne arr ble behandlet med totalt 3 månedlige behandlinger (MedArt 610;12-14W, 48-56 mj/pulse, 13% density). Et område på huden ble behandlet, og sammenliknet med ubehandlet hud. I behandlet område ble det registrert en lett-moderat forbedring. Som kommentar er styrkene brukt i studien lave sammenliknet med dagens brukte parametere.

Hedelun L, Haak CS, Togsverd-Bo K et al. Fraction CO2 laser resurfacing for atrophic acne scars: a randomized controlled trial with blinded response evalutaion. Lasers Surg Med. 2012 Aug;44(6):447-52.