Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Fritt T4

Fritt T4 er en blodprøve som tas ved mistanke om stoffskifesykdom. Høye verdier ses ved hyperthyreose (høyst stoffskifte) og lave verdier ved hypothyreose. 

Referanseområde
11-23 pmol/L28-02-2016