Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Generalisert telangiektasiHvilke symptomer får man


Telangiektasier 
debuterer som regel på bena først. Det utvikler seg gradvis synlige blodårer i huden, og de rammer bena symmetrisk (på begge sider). Små røde til rosa blodkar ses i overhuden, og de forsvinner ved trykk. I sjeldne tilfeller rammes også slimhinner. Utslettet gir få til ingen symptomer, og er i hovedsak et kosmetisk problem.Hva er årsaken til generalisert telangiektasi


Årsaken er ukjent. En har spekulert om vitamin C mangel kan være en medvirkende
årsak.Hvem rammes?


De fleste tilfeller er sporadiske, men det er beskrevet familiære varianter. Sykdommen er vanligst rapportert hos kvinner, og debuterer vanligvis i en alder mellom 30-50 år.Hvordan stilles diagnosen


Diagnosen stilles ved undersøkelse av hudlege. En må skille hudsykdommen fra andre lidelser slik som ”hereditary hemorrhagic telangiectasia”.


Hva er prognosen for generalisert telangiektasi
De fleste vil ha vedvarende hudforandringer livet ut.


Finnes det noen behandling


Det er rapporter på at karlaser (fargelaser) og Nd:YAG laserbehadling kan være til nytte i å fjerne overfladiske blodkar. Det kreves flere behandlinger, og effekten varierer fra person til person. Det finnes enkeltrapporter på effekt av bruk av tetracycliner og aciclovir, men dokumentasjon på disse behandlingene er liten. 
17-02-2017