Generalisert telangiektasi

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Generalisert telangiektasi

Symptomer
Telangiektasier debuterer som regel på bena. Det utvikler seg gradvis til synlige blodårer i huden, og de rammer bena symmetrisk (på begge sider). Små røde til rosa blodkar ses i overhuden, og de forsvinner ved trykk. I sjeldne tilfeller rammes også slimhinnene. Utslettet gir få til ingen symptomer, og er i hovedsak et kosmetisk problem.

 

Hva er årsaken til Generalisert telangiektasi?

Årsaken er ukjent. En har spekulert om vitamin C mangel kan være en medvirkende årsak.


Hvem rammes?

De fleste tilfeller er sporadiske, men det er beskrevet familiære varianter. Sykdommen er vanligst rapportert hos kvinner, og debuterer vanligvis i alderen mellom 30-50 år.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved undersøkelse av hudlege. En må skille hudsykdommen fra andre lidelser slik som ”Hereditary hemorrhagic telangiectasia”.

Prognose
De fleste vil ha vedvarende hudforandringer livet ut.

Behandling

Det er rapporter på at karlaser (fargelaser) og Nd:YAG laserbehadling kan være til nytte i å fjerne overfladiske blodkar. Det kreves flere behandlinger, og effekten varierer fra person til person. Det finnes enkeltrapporter på effekt av bruk av Tetracycliner og Aciclovir, men dokumentasjon på disse behandlingene er liten. 
 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo