Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Granuloma annulare


Granuloma annulare er en godartet hudsykdom der man får små kuler i huden,

ofte som en ring med opphøyd kant. Årsaken er ukjent, men sykdommen er som regel selvbegrensende. Enkelte får bare en liten hudforandring, mens andre får mer utbredte forandringer. Utslettet kan komme hvor som helst på kroppen, og gir vanligvis få plager. Det kan hos enkelte gi noe kløe. De vanligste stedene man får granuloma annulare er på bakside av hender og føtter/ankler.


Finnes det ulike typer granuloma annulare

Ja. Vanligste er den lokaliserte varianten, der man kun har hudforandringen i et lite område. Det finens også mer sjeldne tilfeller der de ligger dypt i huden (subkutant), er assosiert med sårdannelse (perforerende) eller gir utbredte forandringer i huden (disseminert).


Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved det typiske utseendet og sykehistorien. Det tas ofte en hudprøve for å bekrefte diagnosen, og utelukke andre hudtilstander.


Hva kan gjøres med granuloma annulare

De fleste har få plager og trenger ingen behandling. Utslettet vil som regel forsvinne av seg selv med tiden, men det kan ta flere år. I tilfeller der man har utbredte forandringer vil en hudlege vurdere forsøk med mer aktiv behandling.


Linker

http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-a-g-granuloma-annulare.html 23-02-2016